Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/24/19 in Posts

  1. 1 point
    Nu gillar jag förvisso sommartidskonceptet men här är la fel ställe att diskutera politik. Är mest intresserad när du vill ha mig online vanlig go Göteborgstid. Samma tidszon i Gstan som i Frölunda, @Hakan Schulz så vi bör kunna lösa detta tillsammans
×